Prokázané zdravotní účinky zeleného čaje – 01 Úvod (překlad knihy)

01 Úvod

Junichi SHINMURA

Každým rokem ve světě vzrůstá produkce zeleného čaje a stejně tak narůstá i povědomí o jeho blahodárných účincích na zdraví. Zpráva Dr. Tsuneo Kady z Národního Institutu genetiky vzbudila můj zájem o účinky zeleného čaje. Tato zpráva z března 1981 říká, že zelený čaj spolu s dalšími 500 druhy potravin účinně brání genetické mutaci a zhoubným buněčným přeměnám.
Akademici, obchodníci a vůbec celý „zelenočajový“ průmysl přijali jeho zjištění s nadšením. Byla také hlavním důvodem, proč jsem s Dr. Kadaem z Institutu udělal dva rozhovory.

V roce 1992 pořádalo UNESCO Světový kongres vzdělávacích měst ve švédském Goteborgu. Zúčastnil jsem se ho coby starosta města Kakegawa a coby úředník, jenž je zároveň součástí programu celoživotního vzdělávání. Jeden Švédský vědec se mě tam zeptal: „Japonsko je nyní na tom ekonomicky velmi dobře, je světovou dvojkou v HDP, takže bych očekával, že průměrná délka života, vzhledem k „workoholickým“ tendencím japonského národa, bude velmi krátká. Naproti tomu se však Japonsko stalo zemí s největší průměrnou délkou života. Co to podle vás způsobilo?“ I přes počáteční zmatení jsem ihned vyhrkl: „to protože Japonci pijí zelený čaj.“ Evidentně byl odpovědí překvapen a po našem rozhovoru se nakonec rozhodl získat informace přímo v Japonsku z první ruky.

Někoho možná napadne: „Proč starší lidé v Japonsku tolik milují zelený čaj? Čím to, že jim tolik chutná? A proč upřednostňují zelený čaj?“ Tři možné odpovědi můžeme vyvodit z účinků zeleného čaje. Prvním důvodem je, že když člověk stárne, tělo a mysl stárnou také a jejich vnímání začne být více spirituální, ‚Wabi a Sabi‚ (v japonštině to znamená nalézt krásu v tichosti, jednoduchosti a eleganci v neokázalosti), začnou mít rádi hořkou chuť zeleného čaje. Druhým důvodem je, že stárnoucí tělo a mysl se snaží doplnit chybějící látky a zelený čaj je jejich snadno dostupným zdrojem. Třetím důvodem je obecné přesvědčení, že zelený čaj zabraňuje hromadění toxinů, odpadních látek a látek způsobující choroby. V této knize se dozvíte o mnohých účincích zeleného čaje jak v prevenci, tak v léčbě nejrůznějších nemocí. Až si projdete články jednotlivých autorů, uvědomíte si, že moderní věda je schopna vysvětlit staré přísloví zenového mnicha Eisaie z knihy „Kissa Youjouki (Jak předcházet nemocem pitím čaje)“ vydané v roce 1211: „Čaj je přírodním prostředkem k udržení zdraví a lékem na všechny nemoci.“

Někdo si může myslet, že zelený čaj má až příliš mnoho účinků. Je ale zřejmé, že u zeleného čaje jde o víc, než jen o jeho účinky na nemoci. Pokud bychom se na to podívali podrobněji, viděli bychom, že jde o vzájemné propojení mentálně-fyzické stránky organismu s jeho imunitou. Snad by to mohlo v budoucnu snížit počet lidí odkázaných na zdravotní pojištění a snížit tak celkové náklady Ministerstva financí.

Moji výstřední teorií před 30 lety ve Švédsku bylo, že pití zeleného čaje vede ke zdravějšímu životu, vyššímu věku dožití a nižšímu výskytu demence. Pokud povědomí o blahodárných účincích zeleného čaje zvýší počet jeho „pijáků“ denně (tj. těch, kteří jej pijí denně více než 5 g), budu velmi potěšen. Potom se totiž moje odpověď Švédskému vědci stane pravdivým výrokem.

Tato kniha byla napsána pro členy Japonské čajové společnosti, která je aktivní přes 30 let a je podporována Komorou čajové společnosti prefektury Shizuoka. Kniha vyšla s podporou vědců, jejichž výzkum se zaměřil na různé vlastnosti čaje v Japonsku.

Upřímně děkuji všem, kteří přispěli a kteří svůj drahocenný čas věnovali psaní řádkům této knihy a doufám, že i nadále budou rozvíjet vědecké poznatky na tomto poli. Dále děkuji Dr. Zeno Apostolides z univerzity v Pretorii v Jižní Africe za jeho připomínky k anglickému vydání této knihy.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.